14
10-2022

Lê Minh Vương – Thử Thách Đánh Thức Bản Lĩnh Người Thành Công

“Từng nắm trong tay tất cả, đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp và cũng mất đi tất cả, thứ duy nhất tôi có bây giờ là bản lĩnh”

Chia sẻ