THỬ THÁCH ĐÁNH THỨC BẢN LĨNH NGƯỜI THÀNH CÔNG

“Từng nắm trong tay tất cả, đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp và cũng mất đi tất cả, thứ duy nhất tôi có bây giờ là bản lĩnh”

Gương mặt xuất sắc