27
02-2023

Phạm Thị Ái Trân – Kiên Định Với Mục Tiêu Là Điều Dẫn Hướng Đến Thành Công

“Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến mục tiêu của mình để cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa”
Là nữ chuyên viên tư vấn duy nhất góp mặt trong Top 3 Best Seller Quý III/2022 của DKRS, chị Phạm Thị Ái Trân là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, giỏi việc công ty, đảm việc gia đình.

 

Chia sẻ