18
03-2023

Nguyễn Thùy Trinh – Trưởng Thành Là Khi Nhận Thấy Trách Nhiệm Của Bản Thân

“Tôi có các đồng nghiệp, các người anh người chị người bạn người em rất tuyệt vời, mỗi người họ đều cho tôi những cảm hứng riêng để sẵn sàng tiếp tục hành trình của mình” – Thùy Trinh – Q1-07

Nguyễn Thùy Trinh

Nguyễn Thùy Trinh

Nguyễn Thùy Trinh

Nguyễn Thùy Trinh
Nguyễn Thùy Trinh
Chia sẻ