22
10-2022

Phạm Thị Kiều Oanh – Độc Lập Tự Chủ – Đẳng Cấp Của Người Phụ Nữ Hiện Đại

Tôi yêu cuộc sống của mình, từ những điều nhỏ nhoi và tôi đang làm chủ cuộc đời của tôi, theo cách mà tôi mong muốn

Chia sẻ