27
05-2015

Hỗ trợ tái cấp vốn 20 nghìn tỷ đồng cho vay mua nhà thương mại

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với Chương trình tín dụng thương mại hỗ trợ người mua nhà của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, để chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và tạo điều kiện giúp các tổ chức tín dụng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, nhất là nợ xấu trong lĩnh vực nhà đất, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện Chương trình tín dụng thương mại hỗ trợ người mua nhà của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hỗ trợ tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước. Ngân hàng thương mại mà Nhà nước sẽ nắm giữ cổ phần chi phối khoảng 20 nghìn tỷ đồng, tối đa không quá 30 nghìn tỷ đồng để triển khai cho vay đối với người mua, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở thương mại.

(Theo Báo Xây dựng Online)
Chia sẻ