13
09-2016

Xác định khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh về việc sớm xác định khu vực cho người nước ngoài sở hữu nhà theo luật Nhà ở 2014.
Cụ thể, theo Bộ Xây dựng, luật Nhà ở 2014 đã dành chương 9 quy định về quyền sở hữu nhà ở tại VN của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, tổ chức cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại, bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.
Tiếp đó, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 10.12.2015, quy định rõ: “Giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở”. Nhưng đến nay, các địa phương phản ánh lại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn chưa có văn bản xác định cụ thể các khu vực khiến họ thiếu cơ sở pháp lý trong việc công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn.
Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm có văn bản xác định các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương để tạo điều kiện cho UBND các tỉnh có căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng công khai danh mục các dự án xây nhà ở thương mại trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được sở hữu nhà.
Theo thanhnien.vn
Chia sẻ