02
11-2017

TP.HCM sắp hoàn tất quy hoạch các quy hoạch 1/2000 và 1/5000

UBND TP.HCM vừa giao Ban Quản lý các khu chức năng đô thị và UBND 24 quận, huyện đôn đốc các đơn vị tư vấn lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung các đồ án chưa triển khai thực hiện nội dung thiết kế đô thị đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/5000 để sớm hoàn tất việc này trước quý I/2018.

Đối với các đồ án còn lại đã được duyệt trước năm 2013 thì lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng và nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Đối với việc lập mới hoặc điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu từ nay về sau, đơn vị tư vấn phải hoàn tất đầy đủ các nội dung về kiến trúc, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị trong thành phần hồ sơ đồ án trước khi thực hiện thẩm định và trình UBND TP.HCM phê duyệt.

UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch và quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị để cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM cũng được giao phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Ban Quản lý các khu chức năng đô thị và UBND 24 quận huyện hoàn thành trong tháng 11 việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch và công khai thông tin quy hoạch qua mạng internet và điện thoại di động thông minh.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là b­ước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị và làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên nếu các dự án mới ở các khu vực cho có quy hoạch 1/2000 thì các chủ đầu tư phải tự thực hiện theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực. Sau khi quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhập vào quy hoạch chung của khu vực.

Nội dung của quy hoạch 1/2000 là lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Từ ngày 30/6/2017, việc cấp phép xây dựng nhà ở tại TP.HCM phải phù hợp quy hoạch 1/500 hoặc quy chế quản lý quy hoạch. Điều này được thực hiện theo quyết định số 26/2017 của UBND TP.HCM.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Chia sẻ