MEKONG CENTRE – KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM MỚI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG