DKRS NHẬN GIẢI THƯỞNG “NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG – NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM NĂM 2023”