DKRS nhận giải thưởng “Nhãn Hiệu Nổi Tiếng – Nhãn Hiệu Cạnh Tranh Việt Nam Năm 2023”