“ĐẬP HỘP” TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CĂN HỘ 3PN THE MAISON