ĐẠI ĐÔ THỊ MEKONG CENTRE: ĐIỂM HẸN GIAO THƯƠNG TẠI HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SÓC TRĂNG 2023