02
06-2015

Tăng hạn mức vay mua nhà cho người thu nhập thấp

(TNĐO) – Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM cho biết UBND TP.HCM vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tạo lập nhà ở tại Quỹ phát triển nhà ở kể từ ngày 25-5.

Theo đó, hạn mức vay vốn được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 triệu đồng/hồ sơ với thời hạn vay tối đa 15 năm. Hiện lãi suất chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Quỹ phát triển nhà TP.HCM là 4.7%/năm.

Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày có hiệu lực.

Phương Nguyên

Theo tinnhanhdiaoc.vn

Chia sẻ