Tăng hạn mức vay mua nhà cho người thu nhập thấp

(TNĐO) – Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM cho biết UBND TP.HCM vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tạo lập nhà ở tại Quỹ phát triển nhà ở kể từ ngày 25-5.

Theo đó, hạn mức vay vốn được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 triệu đồng/hồ sơ với thời hạn vay tối đa 15 năm. Hiện lãi suất chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Quỹ phát triển nhà TP.HCM là 4.7%/năm.

Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày có hiệu lực.

Phương Nguyên

Theo tinnhanhdiaoc.vn

Gương mặt xuất sắc