02
06-2016

Nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đó là nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Trong đó bao gồm cả quỹ đất tối đa 20% tổng diện tích đất dự án xây nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại cũng được miễn.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích đất xây nhà ở xã hội của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị cũng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan thuế nơi có đất trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm: đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền…

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ