27
04-2016

Hơn 5,6 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu dự án metro số 5 giai đoạn 2

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tiền khả thi và khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, giai đoạn 2 (ngã tư Bảy Hiền – Bến xe Cần Giuộc mới).

Dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với tổng vốn 5,6 triệu USD, trong đó vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc là 5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố.

Nội dung chủ yếu của dự án là rà soát, cập nhật nghiên cứu tiền khả thi và lập nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế cơ sở) có tính đến yếu tố về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật và các yếu tố khác; cung cấp kế hoạch tối ưu và kế hoạch tài chính khả thi cho dự án; chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, phương pháp phát triển và quản lý đường sắt đô thị thông qua việc cử các chuyên gia Hàn Quốc để tổ chức đào tạo cho cán bộ và kỹ sư Việt Nam.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2017.

Theo voh.vn

Chia sẻ