Cập nhật tiến độ xây dụng The Standard Bình Dương tháng 4 năm 2021

 Cập nhật tiến độ xây dụng The Standard Bình Dương tháng 4 năm 2021.
Tiến độ toàn cảnh dự án và các phân khu.
the-standard-toan-canh-the-standard-t4 the-standard-Thi-cong-tang-mai-khu-LK3-4 the-standard-toan-canh-thet4 - Copy the-standard-Thi-Cong-cot-tang-tret-lk6 - Copy the-standard-toan-canh-the-standard-t4 - Copy the-standard-toan-canh-thet4
the-standard-Thi-cong-san-tang-2-khuLK7 the-standard-Thi-cong-san-tang-2-khuLK6
—————————————
THE STANDARD BÌNH DƯƠNG
Khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương
Tân Phước Khánh 10, Bình Dương
—————————————————————
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI DKRS
Hotline tư vấn: 090 275 88 18

Gương mặt xuất sắc