04
05-2021

Cập nhật tiến độ xây dựng The Standard Bình Dương tháng 4 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dụng The Standard Bình Dương tháng 4 năm 2021.

Tiến độ toàn cảnh dự án và các phân khu.

—————————————

THE STANDARD BÌNH DƯƠNG

Khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương

Tân Phước Khánh 10, Bình Dương

—————————————————————

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI DKRS

#TheStandardBinhDuong #AnGiaGroup #DKRS #TheStandard #KhuBietLapPhongCachResortHangDauBinhDuong

Chia sẻ