04
04-2015

Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, các bên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Thuế thu nhập cá nhân:
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế năm 2014 quy định mức thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%. Luật này có hiệu lực vào đầu năm 2015:
  • Lệ phí trước bạ (Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC) :
  • Mức đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá tính trước bạ theo quy định của UBND cấp tỉnh. :
  • Lệ phí công chứng (Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP) :
  • Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng mức phí phải nộp tính trên giá trị quyền sử dụng đất theo ngạch giá. :
  • Phí, lệ phí hành chính nhà nước khác:
  • Khoản 1, 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) quy định về các trường hợp được miễn thuế bao gồm: :
  • “Điều 4. Thu nhập được miễn thuế:

 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. :

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.” :

 

Theo đó, trường hợp của bạn là 3 anh em ruột với nhau thì thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng hoặc tặng cho bất động sản. :

Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP (Sửa đổi bằng Nghị định 23/2013/NĐ-CP) quy định về trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: :

“10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.” :

Theo đó, việc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở giữa các anh em ruột thì không phải nộp lệ phí trước bạ. :

Sưu tầm DiaOcOnline.vn

Chia sẻ