17
08-2016

Bỏ thủ tục ‘thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở’

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu đề xuất UBND TP thực hiện bãi bỏ thủ tục “thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở”.
Theo đó, TP.HCM chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức có chức năng đo vẽ, đảm bảo thực hiện đúng quy định; đề xuất giải pháp tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu đo vẽ; phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai…
Quyết định trên của TP được đưa ra sau khi một số ý kiến cho rằng, bản thân các công ty đo vẽ hoạt động theo luật Doanh nghiệp, trách nhiệm của họ có giới hạn và cũng có thể thành lập rồi giải tán sau một vài năm nên nếu lúc đó xảy ra tranh chấp nhà, đất liên quan đến bản vẽ thì không ai chịu trách nhiệm. Chưa kể tình huống công ty đo vẽ bắt tay vẽ lụi, làm bừa thì rủi ro cho người mua càng lớn.
Theo các quy định hiện hành của TP.HCM, hiện nay thủ tục thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở do Phòng Quản lý đô thị thực hiện. Ngoài ra, UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai “xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ”.
Theo thanhnien.vn
Chia sẻ