14
05-2016

Bất động sản thu hút vốn đầu tư nhiều nhất

Về giải ngân vốn ODA, theo UBND TP.HCM, tình hình giải ngân đạt 19,7% kế hoạch.

Báo cáo từ UBND TP.HCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm, tình hình thu hút đầu tư trong nước có nhiều chuyển biến tích cực với 10.750 doanh nghiệp được cấp phép thành lập, tổng số vốn đăng ký đạt 83.378 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 21,7% về số lượng doanh nghiệp và 77,4% về vốn đăng ký).

Bên cạnh đó, có 15.228 lượt doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn điều chỉnh bổ sung tăng 43.832 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 3,2% về số lượt doanh nghiệp và 17,7% về vốn bổ sung).

Tính chung, tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 4 tháng đạt 127.210 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản chiếm tỉ trọng cao nhất (chiếm 39%) với vốn đăng ký lên đến 32.444 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, có 237 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số vốn đầu tư đạt gần 229 triệu USD (so cùng kỳ tăng 50% về số dự án và giảm 62,8% về vốn). Ngoài ra, có 42 dự án điều chỉnh tăng vốn, số vốn điều chỉnh tăng là 164,6 triệu USD (so cùng kỳ giảm 19,2% về số dự án và 21% về vốn). So với cùng kỳ, số vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh chỉ đạt hơn 393 triệu USD, giảm 52,3% so cùng kỳ.

Tương tự như đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ cao với hơn 102 triệu USD, bằng 44,7%. Trong đó, vốn đầu tư từ Nhật Bản đạt 70,6 triệu USD, chiếm 30,9%; Singapore 24,6% với 56,3 triệu USD; Malaysia 10,3% với 23,5 triệu USD…

Về giải ngân vốn ODA, theo UBND TP.HCM, tình hình giải ngân đạt 19,7% kế hoạch. Trong đó, các dự án trọng điểm, quy mô đầu tư lớn có tiến độ giải ngân tốt.

Hiện thành phố theo dõi 17 dự án ODA đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 104.521 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA chiếm hơn 88.907 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ