15
05-2015

Bất động sản thu hút 16,6 tỷ USD vốn đầu tư từ khu vực Asean

Số liệu từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, khu vực Asean tính đến 20/4/2015 có 2.600 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số lượng vốn đăng ký là 54,43 tỷ USD, mỗi dự án đượ đầu tư bình quân 20,9 triệu USD.

Hiện tại, Singapore đang dẫn đầu với 1.408 dự án, tổng số vốn đầu tư là 33,14 tỷ USD, chiếm 60,8% trong tổng vốn đăng ký; Malaysia đứng thứ 2 với 494 dự án, tổng số vốn đăng ký là 11,9 tỷ USD, chiếm 22% trong tổng vốn đầu tư; đứng thứ 3 là Thái Lan với 389 dự án, tổng số vốn đầu tư là 6,8 tỷ USD, chiếm 12,4% trong tổng vốn đầu tư.

Đối với tỷ lệ đầu tư tính theo ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hiện tại đang thu hút lượng đầu tư lớn nhất với 1.001 dự án, số vốn đầu tư đăng ký là 22,14 tỷ USD, chiếm 40,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 97 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 16,6 tỷ USD, chiếm 30,5% trong tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 174 dự án đầu tư đăng ký, tổng số vốn đầu tư là 3,23 tỷ USD, chiếm 5,9% trong tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đặc biệt, khu vực Asean đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên đất nước Việt Nam. Trong đó, Tp.HCM dẫn đầu với 1.122 dự án, tổng vốn đăng ký là 15,04 tỷ USD, chiếm 27,6% trong tổng vốn đầu tư; đứng thứ 2 là Hà Nội với 413 dự án, tổng số vốn đăng ký là 8,55 tỷ USD, chiếm 15,7% trong tổng vốn đầu tư; đứng vị trí thứ 3 là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với 67 dự án, tổng vốn đăng ký là 6,19 tỷ USD, chiếm 11,3% trong tổng vốn đầu tư. Còn lại là những địa phương khác.

Những dự án FDI của khu vực Asean đầu tư vào nước ta chủ yếu thông qua hình thức 100% vốn nước ngoài với 1.937 dự án, tổng số vốn đầu tư 34,9 tỷ USD, chiếm 64,1% trong tổng vốn đầu tư đăng ký.

Khu vực Asean đầu tư theo hình thức liên doanh với 602 dự án, tổng số vốn đầu tư là 18,03 tỷ USD, chiếm 33,1% trong tổng vốn đầu tư đăng ký; hình thức công ty cổ phần đứng thứ 3 với 34 dự án, tổng số vốn đầu tư là 941,3 triệu USD. Còn lại thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với 26 dự án và 1 dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO.

(Theo InfoNet)
Chia sẻ