23
05-2016

Vốn ngoại đổ vào bất động sản

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, 5 tháng đầu năm 2016 có 276 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư mới vào TP, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 481,22 triệu USD.

Ngoài ra có 49 dự án FDI cũng tăng vốn đầu tư thêm 
166,16 triệu USD.

Như vậy trong vòng 5 tháng đầu năm 2016, giá trị vốn đầu tư nước ngoài tính chung cấp mới và vốn đã tăng thêm là 647,38 triệu USD.

Nổi bật là hoạt động kinh doanh bất động sản vươn lên dẫn đầu về vốn đầu tư khi bảy dự án đầu tư vào hơn 236 triệu USD.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ