LỄ MỞ BÁN NHỮNG CĂN ĐẸP NHẤT THE MAISON 24.09.2023