HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày 3/2/2020 tức mùng 10 Tết, Hệ thống DKRS TP.HCM chính thức trở lại làm việc sau nhiều ngày nghỉ tết. Các thành viên DKRS trong niềm vui được bắt đầu một năm làm việc mới thuận lợi, được lì xì, kèm theo sự tuân thủ về việc phòng tránh virus Corona.
Từ cổng và cả khu vực hầm giữ xe, các thành viên đều được hướng dẫn rửa tay bằng cồn, nước rửa tay và đeo khẩu trang trước khi bước vào cuộc họp đầu năm mới.
Đầu năm mới, Ban Tổng Giám Đốc đã có những chia sẻ về các kế hoạch, định hướng công việc đầu năm 2020, với số lượng lớn sản phẩm DKRS là đơn vị phân phối độc quyền và chính thức hứa hẹn sẽ bùng nổ thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Cũng nhân dịp đầu năm này, Ban Tổng Giám Đốc cũng lì xì đầu năm để các thành viên DKRS đều được Phát tài – Phát lộc trong năm 2020.
HỆ THỐNG DKRS CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA VIRUS!

    HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020HỆ THỐNG DKRS TP.HCM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2020

Gương mặt xuất sắc