THÁNG 9 – THÁNG XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG SALES CHUYÊN NGHIỆP

DKRS đã và đang xây dựng 1 công ty phân phối chuyên nghiệp để giữ vững danh hiệu 1 trong 4 sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp TP.HCM năm 2015, vậy chắc chắn đòi hỏi tất cả những chuyên viên chúng ta luôn có tác phong và cách làm việc chuyên nghiệp. Và tháng 9 này, chính là tháng mà Tập thể các Chiến binh DKRS quyết tâm “Xây dựng hình tượng Sales chuyên nghiệp”

Gương mặt xuất sắc