TẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRE

Nhằm tăng cường sức khỏe và khởi động một năm 2020 tràn đầy máu lửa, sáng ngày 09/02/2020, Tập thể CBNV Văn phòng DKRS Sóc Trăng đã tổ chức chương trình chạy việt dã tại Khu đô thị Mekong Centre, phường 4, TP. Sóc Trăng.

Từ 6h00 sáng, các chiến binh trong sắc đỏ của chiếc áo DKRS đã tràn ngập các tuyến đường nội khu của Khu đô thị. Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng tinh thần của các chiến binh rất hăng say và đầy hứng khởi.

Bên cạnh việc chạy hơn 4.000m để rèn luyện sức khỏe, tăng tính đoàn kết, nâng sao sức mạnh tinh thần mà đây cũng là một trong những cảm nhận tuyệt vời để các chiến binh Mekong Centre cảm nhận rõ nét về không gian sống trong lành tại Khu đô thị.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
– Website: https://dkrs.com.vn/
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe6JSazZQpWfihQBCTW8OKQ

#DKRS #MEKONGCENTRE #CHAYVIETDA

    TẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRETẬP THỂ CBNV VĂN PHÒNG DKRS SÓC TRĂNG TỔ CHỨC CHẠY VIỆT DÃ TẠI KHU ĐÔ THỊ MEKONG CENTRE

Gương mặt xuất sắc