Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”

Nhằm tạo ra sân chơi để tăng tình đoàn kết, hợp tác, sáng tạo giữa các Phòng kinh doanh, qua đó tạo điều kiện tăng thu nhập cho nhân viên để mọi thành viên DKRS đều có thể đón Xuân sung túc bên gia đình. Công ty DKRS quyết định tổ chức chương trình thi đua bán hàng dự án Dream Home Palace  với giải thưởng là những kỳ nghĩ vui tươi, hấp dẫn cho các nhân viên.

Nội dung chương trình:

 • Phạm vi: áp dụng cho chương trình bán hàng Dream Home Palace
 • Thời gian áp dụng: từ ngày 1/11/2016 – 15/12/2016 (45 ngày)
 • Cơ sở xác định: khách hàng có giao dịch thành công trong thời gian áp dụng từ ngày 1/11/2016 – 15/12/2016.

Theo đó, các nhân viên tư vấn được chia thành 3 đội:

 • Đội PHÁT TÀI gồm các Phòng KD: Online, 1, 3 (thuộc tầng trệt) / TGĐ: Ngô Quang Thiện – Đội trưởng / Hỗ trợ: Nguyễn Thị Thúy An
 • Đội NHƯ Ý gồm các Phòng KD: 5, 7, 8, 10, 11 (thuộc tầng 1) / PTGĐ: Trương Hoài Bão – Đội trưởng / Hỗ trợ:  Nguyễn Thị Thủy Tiên
 • Đội HẠNH PHÚC Gồm các phòng KD: 2, 4, 9, 12 / GĐKD: Dương Quảng Thanh – Đội trưởng / Hỗ trợ: Phan Thúy Anh

Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải 1: chuyến đi Đà Lạt (3 ngày – 2 đêm) – Đội phải có lượng giao dịch đạt từ 90% trở lên/ chỉ tiêu giao cho Đội
 • Giải 2: chuyến đi Vũng Tàu (2 ngày – 1 đêm) – Đội phải có lượng giao dịch đạt từ 70 -<90%/ chỉ tiêu giao cho Đội
 • Giải 3: chuyến đi Bình Quới – Sài Gòn (1 ngày) – Đội chỉ có lượng giao dịch đạt <70%/ chỉ tiêu giao cho Đội
  Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”Phát động Chương trình bán hàng Dream Home Palace Chủ đề:” Đón xuân sung túc”

Gương mặt xuất sắc