NOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRS

NOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRS
Không khí Noel đã tràn ngập phố phường, người người nhà nhà đều muốn quây quần bên nhau trong những ngày này.
Và ở Đại gia đình DKRS cũng vậy. Sắc đỏ đã phủ khắp các phòng ban từ khối trực tiếp đến khối gián tiếp.
Năm nay, ngày Giáng sinh còn ý nghĩa hơn với sự xuất hiện của ông già Noel thật kute mang những lời chúc tốt lành và món quà ý nghĩa dành tặng cho các thành viên thân yêu của Đại gia đình DKRS.
Màu đỏ, màu của tươi vui và màu của sự chiến thắng!
Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc nhé Đại gia đình!!!

    NOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRSNOEL ẤM ÁP CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DKRS

Gương mặt xuất sắc