Lễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTV

    Trước giờ GLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTVNhân viên công ty tham gia đầy đủLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTVLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTVLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTVLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTVLễ ra mắt Đài Phát thanh – Truyền hình DTV

Gương mặt xuất sắc