Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016

Sáng ngày 13/10/2016, Báo Thanh Niên đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” với sự tham dự của hàng trăm các bạn trẻ tại TP.HCM cùng các Chuyên gia kinh tế và các nhà đầu tư bất động sản hàng đầu hiện nay.

Chương trình nhằm giúp mang lại cái nhìn tổng quan về bất động sản và cách nhìn nhận nhu cầu thực tế của giới trẻ đối với ngôi nhà đầu tiên của mình.

    Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016Hội thảo “Giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khách hàng trẻ” – sáng ngày 13/10/2016

Gương mặt xuất sắc