Giao dịch thành công ngày 15/2/2017

Chúc mừng 2 chiến binh xuất sắc Lê Thị Thu Thúy và Nguyễn Thị Thanh Hương đã giao dịch thành công. Đây không chỉ là niềm vui của các bạn nữa mà của tất cả các thành viên trong Đại gia đình DKRS chúng ta.

Hãy tiếp tục phát huy thật mạnh nữa nhé!

    Giao dịch thành công ngày 15/2/2017Giao dịch thành công ngày 15/2/2017

Gương mặt xuất sắc