BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”

Ngày 04.10.2016, các thành viên DKRS chúng tôi đã tạm rời xa Sài Gòn với vô vàn những ngột ngạt của khói bụi, sự hối hả trong cuộc sống nhộn nhịp cũng như những bộn bề công việc để bước đến một môi trường hoàn toàn khác – Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng.

    Tranh thủ tự sướng trước khi xuất phátBÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”Hai Trưởng phòng có đóng góp rất tích cực vào hoạt động kinh doanh Quý 3Ba chàng BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”Hai nhân vật vượt thời gian đã Các bạn có ngày sinh trong tháng 10 đã được tổ chức bí mật...BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”ỐI chào, BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”BÒ CẠP VÀNG – ĐÁNH DẤU SỰ TRỖI DẬY CỦA “HẬU DUỆ VICTORIA”

Gương mặt xuất sắc