Lễ ra mắt dự án The Marina – River City

Ngày 16/2/2017, Lễ ra mắt Block view sông đẹp nhất dự án River City – The Marina đã được tổ chức tại Khách sạn Merperle Crystal Palace – Quận 7 với tham dự của hơn 500 Chuyên viên tư vấn của các Công ty Bất dộng sản uy tín trên thị trường Tp.HCM hiện nay.

Lễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River CityLễ ra mắt dự án The Marina – River City

Gương mặt xuất sắc

banner web pop up